Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ανακοινώθηκαν τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΛΗΝ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΛΗΝ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Το ΙΝΕ - ΓΣΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 14/11/2012 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ' αρίθμ. ΚΟΧ 5.202Α/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης "Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα , στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης" στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"1 - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
2 - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΜΚΑ
4 - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Π.Σ. Θεσσαλονίκης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Πολεοδομικό Συγκρότημα
Υπόδειγμα 1 - Έντυπο Αποδοχής ΠΣ
Υπόδειγμα 2 - Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής
Υπόδειγμα 3 - Έντυπο Ένστασης ΠΣ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου