Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Πράσινες Πολιτιστικές ∆ιαδροµές στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης!Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης οργανώνει στο πλαίσιο της δράσης «Πράσινες Πολιτιστικές ∆ιαδροµές» εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές σχολείων (Γ΄ ∆ηµοτικού), µε τίτλο «Στεφάνια, ιστορίες και µύθοι».

Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη της οπτικής αντίληψης, της αυτοπεποίθησης και της δηµιουργικότητας. Με επίκεντρο τα χρυσά στεφάνια που εκτίθενται στο µουσείο, τα παιδιά παρατηρούν και γνωρίζουν πλευρές της καθηµερινής ζωής και της τέχνης στην αρχαιότητα. Με χειροτεχνία κατασκευάζουν τα δικά τους στεφάνια.


Τα σχολεία θα επιλεγούν σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα το ΑΜΘ προτείνει στους επισκέπτες που θα παραβρεθούν στο Μουσείο την Κυριακή 4 Μαΐου 2014, µια εναλλακτική περιήγηση στις εκθέσεις µε «οδηγό» το εκπαιδευτικό φυλλάδιο το οποίο θα είναι διαθέσιµο στην είσοδο του µουσείου και θα διευκολύνει/κατευθύνει τους επισκέπτες στην περιήγησή τους σε επιλεγµένα εκθέµατα που σχετίζονται µε το θέµα του εορτασµού.

Πληροφορίες: 2310 830 538/ τµήµα εκπαιδευτικών προγραµµάτων ΑΜΘ/ η συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι δωρεάν.

Δευτέρα 28, Τρίτη 29 Απριλίου και Παρασκευή 2 Μαϊου.

Πηγή δημοσίευσης:  cityportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου