Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ μέχρι τις 27/5 το πρόγραμμα για την Είσοδο 10000 νέων ανέργων στον ΤΟΥΡΙΣΜΟ!
Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους του τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών», το οποίο θα προσφέρει άμεσα ευκαιρία, σε 10.000 άνεργους νέους από 18 έως 29 ετών.
Ωφελούμενοι θα είναι άνεργοι νέοι, που έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/1983, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση και στην συνέχεια θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση για περίπου 5 μήνες σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τον Σύνδεσμο Eλληνικών Tουριστικών Eπιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και την ΕΕΔΕ.
Συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών (2.000 απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ - 8.000 απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), θα έχουν την δυνατότητα να εργασθούν φέτος το καλοκαίρι στον σημαντικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, κατάρτιση αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ,οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995, είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Στο πρόγραμμα έχουν, επίσης, δικαίωμα συμμετοχής οι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995 και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίπεδο του καταρτιζόμενου και ειδικότερα θα είναι:

2.700 ευρώ για άνεργους νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/TEI (τα 400 ευρώ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300 ευρώ στο επίδομα πρακτικής άσκησης) και

2.400 ευρώ για τους άνεργους που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (400 ευρώ το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000 ευρώ για την πρακτική άσκηση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων έχει αρχίσει και λήγει στις 27/5/2013 και ώρα 24.00.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


Παρακολούθηση εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης 80 ωρών, σε γνώσεις και δεξιότητες, συναφείς με την θέση εργασίας που επιθυμείς.


Πεντάμηνη απασχόληση σε αμειβόμενη θέση πρακτικής άσκησης, η οποία θα ταιριάζει στα προσόντα σου και στις επιθυμίες σου, σε μια επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα.

Υποστήριξη, και συμβουλευτική καθοδήγηση, για την προετοιμασία της ένταξής σου στο νέο εργασιακό περιβάλλον.

Εκπαιδευτικό επίδομα, για τη κατάρτιση και τη πρακτική άσκηση από 2.400 € ως 2.700 €, ανάλογα με το εκπαιδευτικό σου επίπεδο, και ασφαλιστική κάλυψη.

Υποστήριξη, και συμβουλευτική, για την μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας.

Πηγή δημοσίευσης:  http://akmon.edu.gr/programmata/epitagh-eisodou-ston-tourismo/ksekinhse-epitagh-eisodou-ston-tourismo


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου