Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Ευκαιρία εργασίας για νέους επιστήμονες στο δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης !Ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο "Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη" και η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης" που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας (απασχόληση, δημιουργία ατομικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) 85 Ανέργων Νέων Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 35 ετών (Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι, Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών) με έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους και νέους με ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία και τη δημιουργία καλύτερης προοπτικής απασχόλησης (συνεταιριστικές επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, επέκταση δραστηριότητας) 55 Νέων Επιστημόνων Επιτηδευματιών έως 34 ετών (Μηχανικοί, Γιατροί, Οδοντίατροι και Δικηγόροι) που διαμένουν ή/και δραστηριοποιούνται στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας-Χορτιάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα από 30 Μαρτίου έως και τις 30 Απριλίου 2013. Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατατίθενται εντύπως Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 στη διεύθυνση του ΚΕΚ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.", Διεύθυνση: Οικονόμου 5, Τ.Κ. 54627,Θεσσαλονίκη. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου